.
Monday 05th of December 2022    

O2

Telefónica Slovakia, s.r.o.
je spoločnosť poskytujúca služby mobilnej telefónie a mobilných dátových prenosov na báze GSM a UMTS pod marketingovým názvom O2 (čítaj "ou tú"). Operátor spustil komerčnú prevádzku v sieti GSM 2. februára 2007, sieť UMTS bol O2 povinný spustiť do 7. eptembra 2007. Telefónica Slovakia eviduje 1,079 mil. aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 17,5% podiel na trhu (3Q/2011).
Spoločnosť Telefónica Slovakia získala licenciu na prevádzkovanie služieb Telekomunikačným úradom SR - sieť GSM (v pásmach 900 a 1800 MHz), a sieť UMTS (3G) 7.septembra 2006. Sieť GSM a UMTS buduje od roku 2006 pomocou technológie fínskej spoločnosti Nokia.

Vlastnícke vzťahy
100% vlastníkom spoločnosti Telefónica Slovakia s.r.o je spoločnosť Telefónica Czech Republic a. s.. Väčšinovým vlastníkom Telefónica O2 Czech Republic je španielska Telefónica S.A. (69,4 %).
Od 12. decembra 2002 do 7. júla 2006 pôsobila spoločnosť pod obchodným názvom Czech Telecom Slovakia s.r.o. Zmenou názvu vlastníka na Telefónica O2 Czech Republic nastala 8. júla 2006 zmena aj na Slovensku. Chybou zápisu v obchodnom registri mala od 8. júla do 8. augusta 2006 spoločnosť zapísaný názov Telefónica 02 Slovakia (nuladva). Od 9. augusta 2006 teda na Slovensku pôsobila Telefónica O2 Slovakia, so sídlom v Bratislave. Dňom 10. mája 2011 spoločnosť zmenila názov rozhodnutím globálneho vlastníka Telefónica S.A. na Telefónica Slovakia, s.r.o.

Predvoľby
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky pridelil operátorovi jednu predvoľbu - (prefix), ktorou budú identifikovaní zákazníci operátora.
0940 - pre digitálnu sieť GSM a UMTS
0944 - pre digitálnu sieť GSM a UMTS
0948 - pre digitálnu sieť GSM a UMTS
0949 - pre digitálnu sieť GSM a UMTS

V sieti O2 je možný prenos čísla do siete konkurenčných mobilných operátorov. Príslušnosť k operátorovi je nutné overovať na infolinke operátora, cez internetové stránky operátora. Okrem toho si môžete aktivovať službu "Kam volám," vďaka ktorej Vám automatická hláska upozorní na skutočnosť, že voláte na číslo mimo jeho vlastnej siete.

Ďalšie servisné čísla a kódy
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky pridelil ďalej operátorovi servisne čísla, na ktorých bude poskytovať servisné služby:
0800 020xxx - volania na účet volaného
0800 949xxx - volania na účet volaného
1182 - info o účastníckych číslach

a kódy, ktorými bude komunikovať s ostatnými telekomunikačnými operátormi:
30-00-23 - SPC / kód signalizačného bodu (signalling point code)
2-233-1 - ISPC / medzinárodný kód signalizačného bodu (international signalling point code)
89421 04 - IIN /identifikačné číslo dodávateľa IIN (Issuer Identification Number)
9920 - NRN

Marketing
Od počiatku komerčnej prevádzky O2 poskytovala len predplatené služby (prepaid), paušálne (postpaid) služby začala ponúkať v júni 2007, biznis ponuku predstavila 19. marca 2008.
15. decembra 2006 sa začalo predregistráciou na bezplatnom telefónnom čisle 0800/020202, webovej stránke a formulármi v tlači a formulármi rozdávanými hosteskami. Po 8. januári 2007 začal operátor rozosielať poštou predregistrovaným záujemcom a predávať prostredníctvom pouličných predajcov SIM karty s programom O2 Prvý (špeciálne program pre účastníkov akcie O2 Jednotka). Registrácia zákazníkov pre štartovaciu tarifu O2 Prvý bola možná do 31. januára 2007.
Na prelome februára a marca 2007 O2-SK otvoril predajne v Bratislave, Poprade, Banskej Bystrici, Martine, Žiline a Nitre a predajné kiosky v Košiciach a Trnave. Počet predajní a kioskov sa plynule zvyšuje. Služby predáva aj na čerpacích staniciach, v hypermarketoch a rôznych stánkoch.
26. apríla 2007 bol spustený internetový e-shop, ponúkajúci mobilné telefóny a predplatenú SIM s doručením zadarmo (a zákonnou možnosťou vrátenia telefónu do 7 dní).
4. júna 2007 bol spustený predaj paušálnych programov O2 Voľnosť. O2-SK využila skúseností s tzv. spätným paušálom ktoré využívajú O2-UK a O2-IE, kedy si zákazník predpláca určitý kredit vopred, ale rozdiel nad kredit ale do stanoveného limitu dopláca faktúrou. Stratégia ponuky dotovaných telefónov pre paušálne programy je odlišná od tej, ktorú majú ostatní operátori na Slovensku. Kúpou telefónu si zákazník predplatí stanovenú dobu paušálneho programu čím sa vlastne na túto dobu operátorovi zaviaže. V porovnaní s konkurenčnými operátormi je však doba viazanosti 4x resp. 3x kratšia.
6. septembra 2007 bol spustený predaj paušálnych programov O2 Pre mňa. Sú to štandardné paušálne programy ktoré číselným údajom za názvom "Pre mňa" uvádzajú počet predplatených minút v programe (70, 130, 250, 400).
19. marca 2008 predstavila svoju prvú biznis ponuku. Ponuka nie je určená iba pre firmy, ale aj pre živnostníkov a malých podnikateľov. Jedinou podmienkou pre získanie biznis paušálov je pridelené IČO. Nových paušálov O2 Pre firmu je 5 a obsahujú 40, 100, 200, 300 a 500 voľných predplatených minút.
4. septembra 2008 bola spustená ponuka O2 Fér, ktorou nahradila všetky doterajšie ponuky.
Apríl 2011 odštartoval ponuku paušálu O2 Filip s bezplatnými volaniami v sieti O2.

Služby
Z dôvodu, že sieť O2 využíva základňové stanice BTS (Base Transceiver Station) spoločnosti T-mobile Slovensko (ústredňu používa od začiatku vlastnú), telefóny zobrazujú používateľom SIM kariet O2 názov operátora T-mobile SK (prípadne Eurotel SK, ET-SK, 23102...). Novšie telefóny zobrazia duálnu informáciu T-mobile SK + O2-SK. O2-SK buduje vlastnú sieť BTS, avšak postupne od júna 2007 spustil vlastnú infraštruktúru vo vybraných lokalitách (najmä mestá s vysokym počtom obyvateľov). V takomto prípade sa zákazníkom O2 zobrazí už iba informácia o pripojení do siete O2-SK (SK-06, 23106).
V pláne je poskytnutie co najväčšej voľnosti zákazníka formou internetového prístupu k zákazníckemu účtu.
Operátor spustil nepretržitú telefonickú podporu, najprv obsluhovanú z Brna, avšak v súčasnosti už z vlastného callcentra v Banskej Bystrici

Roaming
O2-SK plynule rozširuje počet roamingových partnerov.
Od 1.9.2007 sa operátor podriadil regulačnému opatreniu Európskej komisie a mení ceny za komunikáciu v roamingu v zmysle nariadenia.

zdroj: www.wikipedia.org

 
bottom