.
Monday 17th of January 2022    

Orange

Orange logo.svg
Orange Slovensko (hist. web)
je slovenský mobilný operátor, ktorý pôsobí na trhu od 27. marca 2002 (predtým ako Globtel a. s. od 15. januára 1997). Poskytuje služby na frekvenciách 900MHz (870~960 MHz) a 1800MHz. Súčasné pokrytie územia dosahuje 98% populácie. V súčasnosti prevádzkuje okrem mobilnej siete aj pevnú sieť v ktorej poskytuje služby optického pripojenia na internet, digitálnej televízie a pevnej telefonickej linky. Orange eviduje 2,940 mil. aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 46,6% podiel na trhu (4Q/2011).

Vlastnícke vzťahy
Majiteľom 100% akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina France Telecom prostredníctvom Atlas Services Belgicko.

Predvoľby
Orange call centrum - 905
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky prideľuje jednotlivým operátorom predvoľby, alebo tzv. prefixy. Zoznam predvolieb je uvedený v článku Slovenské telefónne predvoľby. Spoločnosť Orange Slovensko využíva tieto predvoľby:
0X39 - pre pevnú sieť, kde X je kód primárnej oblasti (napr. 2 pre Bratislavu, 33 pre Trnavu a podobne)
0905 - pre mobilnú sieť
0906 - pre VPN
0907 - pre mobilnú sieť
0908 - pre mobilnú sieť
0915 - pre mobilnú sieť
0916 - pre VPN
0917 - pre UMTS
0918 - pre mobilnú sieť
0919 - pre mobilnú sieť (FunFón) *

* Upozornenie k predvoľbe 0919:
Predvoľba 0919 je pridelená virtuálnemu operátorovi FunFón, tzn. nejedná sa o predvoľbu siete Orange Slovensko. Volanie na predvoľbu 0919 zo siete Orange Slovensko je oceňované ako hovor do ostatných mobilných sietí v SR.

Vzhľadom na možnosť prenosu telefónneho čísla medzi mobilnými operátormi je potrebné príslušnosť telefónneho čísla do siete Orange Slovensko overiť na webe, alebo na infolinke operátora. Taktiež je možné si aktivovať upozornenie na prenesené číslo pred uskutočnením hovoru. Rovnako to platí pre číslo v pevnej sieti, ktoré môže byť prenesené do inej pevnej siete.

Pevná sieť
Na prelome rokov 2006 a 2007 spustil Orange svoju pevnú optickú sieť založenú na technológii FTTH. V nej poskytuje služby internetu cez optický kábel, digitálnej televízie a pevnej telefónnej linky. Pevnú sieť má vybudovanú vo vybraných lokalitách miest Bratislava, Piešťany, Trenčín, Nitra, Trnava, Nové Zámky, Prievidza, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov, Michalovce, Vráble, Malacky, Stupava, Senica a Pezinok. V budúcnosti by ju chcel rozšíriť a stať sa operátorom s najhustejšou optickou sieťou v Európe.

zdroj: www.wikipedia.org

 
bottom